Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CREABO is uw partner voor CPO

CREABO zet haar kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling en realisatie graag in ten behoeve van particuliere opdrachtgevers, ook op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw.


Kerntaken zijn het initiëren en begeleiden van CPO-projecten en het adviseren van de diverse partijen die actief zijn binnen dergelijke Zelfbouw projecten. Onderaan deze pagina vindt u de belangrijkste doelgroepen voor CPO.


Helaas komen CPO-projecten te weinig van de grond. Dit komt voornamelijk doordat de betrokkenen de dynamiek en de complexiteit onderschatten en doordat betrokkenen vaak onvoldoende kennis en ervaring hebben met de vele facetten van ontwikkelen en bouwen, zowel procedureel, als technisch, contractueel, juridisch, financieel e.d.


Op de pagina 'Deskundigheid' staat ons projectschema voor CPO. Dit schema beschrijft in één overzicht het gehele proces. U vindt daarbij tevens het keuzemenu met onze werkzaamheden per fase.

Bekijk hier de informatieve animatie over CPO !

ARTIKEL "CPO heeft de toekomst" (juli 2015)

Naar aanleiding van de economische crisis en de bouwcrisis die daarop volgde (2010-2014), zijn destijds veel problemen ontstaan op de woningmarkt, zowel aan de kant van de marktpartijen (ontwikkelaars, bouwers en soms gemeenten) als aan de kant van de kopers (particuliere klanten en corporaties).


Vooral de particuliere klant was terughoudend bij de aankoop van de gewenste (nieuwbouw) woning. Dit werd mede veroorzaakt door de onzekerheid over de toekomstige economische ontwikkelingen, de onduidelijkheid over fiscale wijzigingen en de onmogelijkheid van financiering door strengere regels.


Het gevolg hiervan was dat vele woningbouwprojecten niet werden gerealiseerd, waardoor ontwikkelaars en aannemers zelfs failliet gingen en hun klanten daardoor niet (goed) werden bediend.


Sommige projecten werden gefaseerd, te laat en/of slechts deels gerealiseerd. Andere werden herontwikkeld. Dit leidde vaak tot frustratie bij de klanten die reeds een woning hadden gekocht.


De huidige situatie op de woningmarkt heeft tot gevolg dat veel ontwikkelaars zich momenteel voornamelijk richten op gebieden en locaties waar makkelijk en snel omzet gegenereerd kan worden, zoals de (rand)stedelijke omgeving. Zij laten daarbij de projecten in de kleinere kernen van het landelijk gebied links liggen.


Bijkomend nadelig effect is dat in deze kleinere kernen onvoldoende aan de verhuisbehoefte en woonwensen van de lokale bevolking wordt tegemoetgekomen. Vooral jongeren en ouderen worden slecht bediend, met als gevolg dat deze groepen zich ergens anders gaan vestigen of juist pas op de plaats maken. In beide gevallen komt dit de doorstroom en vitaliteit in deze kernen niet ten goede, hetgeen o.a. zijn weerslag heeft op de plaatselijke middenstand en het verenigingsleven.


Bovendien zijn particuliere klanten veelal uitgekeken op massale projecten. Zij zijn weer opzoek naar de 'menselijke maat' met een herkenbare eigen identiteit.


Dit leidt ertoe dat in de kleinere kernen steeds meer behoefte ontstaat aan kleinschalige woningbouwprojecten, waarbij het initiatief en/of de regie bij de kopers zelf ligt. (collectief particulier opdrachtgeverschap)


Hierdoor blijven de kosten beperkt en sluit het gerealiseerde project uiteindelijk naadloos aan op de wensen van de uiteindelijke kopers/eigenaren. Daarbij is de kans groot dat er naast huidige bewoners ook nieuwe bewoners worden aangetrokken, met als gevolg meer sociale cohesie, vitaliteit en economische vooruitgang in deze kernen.


Jacco van Putten

Doelgroepen die belang hebben bij CPO

1. Particulieren > Zelfvoorzienendheid wordt steeds belangrijker en gebruikelijker. Zelf klantgericht ontwikkelen, waarbij de regie in eigen hand blijft, sluit goed aan op deze trend. Als particulier kan men middels CPO een optimale 'wens-realiteit verhouding' behalen, waarbij kosten worden bespaard doordat men als het ware op de stoel van de projectontwikkelaar gaat zitten. Daarmee trekt de particulier wel de ontwikkelrisico's, zoals o.a. marktrisico en prijsrisico, naar zich toe. Goede advisering en begeleiding zijn essentieel om CPO tot een succes te maken.


2. Gemeenten > Veel gemeenten hebben een actief grondbeleid en bezitten gronden die bestemd zijn voor woningbouwontwikkeling. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zullen deze gronden naar verwachting (extra) worden afgewaardeerd en zal nieuw beleid worden gemaakt m.b.t. bouwprojecten. Particuliere initiatieven kunnen uitvoering van dit beleid stimuleren en zullen een welkome financiële bijdrage leveren aan de betreffende gemeentekassen.


3. Grondeigenaren > In kleinere kernen komen situaties voor waar relatief kleine ondernemers geen toekomst zien in voortzetting van hun onderneming, bijvoorbeeld omdat er geen opvolging is of omdat de onderneming economisch niet levensvatbaar is, terwijl deze onderneming en/of het vastgoed hun pensioen waarborgt. In dergelijke gevallen zal verkoop van het vastgoed en herbestemming van de locatie tot woningbouw een welkome optie zijn.


4. Aannemers > Veel kleine aannemers uit de eerdergenoemde kernen, die in het verleden hun omzet behaalden binnen een straal van circa 25 kilometer van hun vestigingsplaats, hebben de afgelopen jaren maar moeizaam het hoofd boven water kunnen houden. Zij krijgen nu de kans om als ketenpartner een belangrijke rol te gaan spelen bij CPO-projecten, door gezamenlijk met de particulieren in bouwteamverband deze projecten uit te voeren. Met hun vakmanschap en lage overhead kunnen zij een goede prijs-kwaliteit verhouding bieden.


Klik hier om terug te gaan naar Menu Creabo op de vorige pagina.

Trefwoorden:

Projecten, Project, Projectschema, Projectplan, Bouwen, Bouwgroep, Groep, Samen, CPO, CPOadvies, AdviesCPO, CPO-advies, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, Zelfbouw, In eigen beheer, Eigenbouw, Bouwproffesional, Projectmanagement, Procesmanagement, Begeleiden, Begeleiding, Adviseren, Advies, Adviesbureau, Adviesburo, Bouwadvies, Hulp, Helpen, Klantenpanel, Initiatief, Vrije kavels, VVE, Numansdorp, Hoeksche Waard, Nieuwbouw.

Tel: 06 - 37 54 31 53


Adviesopdrachten


Projectopdrachten


Interim opdrachten

Contactformulier

Nuttige links:

CPO netwerk

Mooie illustraties